فیزیک و عملکرد ساکشن اتاق عمل

مطالعه ای به منظور بررسی عملکرد دستگاه ساکشن در اتاق عمل انجام شد. این تحقیق به دلیل عملکرد ضعیف مکش درک شده در مجموعه ای از اتاق های عمل جدید که مطابق با مشخصات استاندارد ایران ساخته شده اند، انجام شد. تست های عملکرد بر روی هر یک از چهار خروجی مکش در 9 اتاق عمل انجام شد.

 

 

همه 36 خروجی با استانداردهای IR برای سرعت جریان (حداقل 40 لیتر در دقیقه) و فشار منفی مسدود شده (ONP؛ حداقل -60 کیلو پاسکال) مطابقت داشتند. با این حال، 24 واحد جمع آوری با استانداردهای (ONP) 40- کیلو پاسکال که در کمتر از 4 ثانیه با اتصال دستگاه مکش یکبار مصرف 4 لیتری به دست آمده بود (میانگین زمان تا ONP: 6.1 ثانیه، فاصله اطمینان 95٪: 4.9، 7.3) مطابقت نداشتند. . هنگامی که جار مکش با ظرفیت کمتر جایگزین شد، واحدهای بیشتری با استانداردهای IR مطابقت داشتند. بنابراین استانداردها نیاز به تجدید نظر دارند تا شامل مشخصات ظرفیت دستگاه جمع آوری شود.

عوامل دیگری که به طور قابل توجهی عملکرد مکش را کاهش می دهند، نشت هوا و دریچه های قطع معیوب بودند. اصول فیزیکی مربوط به ساکشن اتاق عمل شرح داده شده است. جراحان و متخصصین بیهوشی باید این اصول را درک کنند و توصیه می شود که یک بررسی ساده قبل از عمل دستگاه ساکشن انجام شود، به شرح زیر:

(1) دستگیره کنترل دیواری را کاملاً روشن کرده و دستگاه ساکشن را جدا کنید. گیج باید صفر را ثبت کند.

(2) شیشه های مکش را وصل کنید. اگر فشار گیج نشان داده شده بیش از 15- کیلو پاسکال باشد، تجهیزات را از نظر مقاومت بیش از حد بررسی کنید، به ویژه در شیر قطع، که در صورت لزوم باید با یک واحد جدید جایگزین شود