دستگاه ساکشن خانگی برای بیماران ریوی

آیا می دانید بیماران ریوی با خرید این نوع دستگاه میتوانند با بیمارستان خداحافظی کنند؟ خرید آنلاین بدلیل روش خرید، می تواند تضمین کننده ی قیمت و کیفیت دستگاه باشد.

متاٌسفانه برخی بیماران ریوی نمی توانند ترشحات را از طریق سرفه تخلیه کنند یا ترشحات از حد طبیعی بیشتر بوده است. اگر این ترشحات به مدت طولانی در ریه ها باقی بماند باعث عدم کارایی دستگاه تنفس و عفونت ریه می شود که با انجام ساکشن می توانیم از این عارضه جلوگیری کنیم.دستگاه ساکشن اینکار را با مکش ترشحات از راه هوایی بیمار انجام می دهد و آن را درون مخزن دستگاه می ریزد. مخزن بنا به دلخواه بیمار میتواند یک بار مصرف یا دائمی باشد که انتخاب هرکدام و هر نوع ساکشن روی قیمت تاًثیر می گذارد. قبل از وجود ساکشن های خانگی  بیماران مجبور بودند برای حذف ترشحات مجاری تنفسی خود به بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه نمایند، اماامروزه به لطف وجود این دستگاه بیمار در منزل است و از مزایای آن میتوان به کاهش تردد و کاهش هزینه های بیمارستانی اشاره کرد.